Arhitektuur ja disain

Moderne arhitektuur, avarad planeeringud ja looduskaunid vaated

Hooneid iseloomustab moodsas võtmes liigendatud fassaadiga arhitektuur ja sisearhitekti läbimõeldud ning funktsionaalsed planeeringud. Samuti kaasaegsed ja väga ökonoomsed tehnilised lahendused ning ainult parima kvaliteediga viimistlusmaterjalid.

Põrandani ulatuvad suured aknad ja klaasitud rõdud rõhutavad lisaks rohkele päevavalgusele ka kaasaegset arhitektuurikeelt. Viimasele korrusele on planeeritud paar eriti luksuslikku penthouse-tüüpi väga avarat ja stiilse rõduga korterit, kust saunalaval istudes naudid imelisi vaateid rabamaastikule.

Arhitektid

Indrek Kallas ja Janar Kopli

Nõmmeliiva tee 3 ja 5 kinnistud paiknevad looduslähedases piirkonnas Tallinna külje all Saku vallas Tänassilma külas. Piirkond on hinnatud eriti oma asukoha poolest, pakkudes väärtuslikku elukeskkonda.

Tagamaks kvaliteetne elukeskkond väljakujunenud elamupiirkonnas, on koostatud kahe kinnistu hoonestamiseks eraldi detailplaneering, mille koostamisse oli kaasatud hoonete arhitekt. Eesmärgiks on olnud leida parim võimalik terviklik ja olemasoleva keskkonnaga tasakaalu otsiv arhitektuurne kontseptsioon.

Nõmmeliiva tee 3 ja 5 kinnistutele projekteeritud hoonete arhitektuurikeel seob ehitised ja linnaruumi ühtseks tervikuks. Üksikelamute, paariselamute, aga ka rida- ja korterelamute kõrvale on loodud kolme korruselised korterelamud, mille mahud on liigendatud ja fassaadid viimistletud ühtlase tonaalsusega viimistlusmaterjalidega. Piirkonda väärtustades on saadud tulemus keskkonda sulanduv ja mitte domineeriv kontseptsioon.

Kortermaja põhimaht on liigendatud ja kolme korruseline, mille viimane korrus on osaliselt tagasiastega andes lisaväärtust tekkivate rõdude näol. Kuna hoone maht on põnevalt ülesse ehitatud, siis on lihtsuse säilitamise huvides mõlemad krundid hoonestatud identsete kortermajadega, mis on paigutatud kinnistule sarnaseid põhimõtteid järgides. Muuhulgas on silmas peetud ilmakaari ja kinnistusisest liikluskorraldus. Hooned on paigutatud kinnistute keskele, moodustades seeläbi parkimisalad ja hoone taha suuremad haljasalad. Kinnistute vahelisele alale on ette nähtud ühine mänguplats, mis tagab laste erinevate vanuserühmade vajadused. Krundid haljastatakse ilupuude ja põõsastega ning esimese korruse terrassid ja parkimisalad eraldatakse samuti hekkidega.

Hoones on 12 korterit ja igale korterile on tagatud 2 autoparkimise kohta, mis on varustatud elektriautode laadimistaristu valmidusega.

Hoonete fassaadid on viimistletud pastelsetes toonides kombineeritud materjalidega. Nimelt on kasutatud ajas säilivaid materjale, milledeks on suuremas mahus ilmastikukindel ehitusplaat, aga ka lihtkrohv ja vertikaalne puitlaudis. Teatud osakaalu fassaadis moodustavad ka suuremad klaaspinnad, mis annavad siseruumidele piisavas külluses loomulikku valgust. Korteritele on ette nähtud mahukad rõdud ja esimesele korrusele terrassid. Lisaväärtust loovad igale korterile ettenähtud omaette panipaigad ja üldpanipak jalgratastele või lastevankritele.

Tagamaks kõrget energiasäästlikust, on hoone konstruktsioonid ja avatäited valitud soojapidavad ning lisaks on katusele paigutatud päikesepaneelid, mis järgivad taastuvenergia põhimõtteid.

Rajatavad korterelamud moodustavad privaatse elukeskkonna jagades omahelist ruumi, samal ajal aga suhestuvad väljakujunenud elamupiirkonnaga luues seeläbi terviku.